آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح تا19:30 شب پنج شنبه 7:30 صبح تا 15:30 ظهر

عکس ها

روش PGD-HLA TYPING چیست؟

تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD)، برای HLA TYPING ، یک راه درمانی برای زوج هایی است که فرزندان بیمار آنها نیاز به پیوند مغز استخوان دارند.

 

 از خون بند ناف نوزاد تازه متولد شده می توان برای درمان خواهر/برادر مبتلا استفاده کرد. پیوند مغز استخوان (سلولهای بنیادی خونی) از فرد دهنده ی خویشاوند سازگار بهتر از فرد دهنده غیر خویشاوند و یا فرد دهنده ی ناسازگار می باشد. از آنجا که پیوند مغز استخوان از فرد دهنده ی خویشاوند سازگار برای 70 درصد از بیماران در دسترس نیست، PGD-HLA  از طریق IVF به منظور بررسی سازگاری پیش از بارداری، یک راه حل کلینیکی مناسب می باشد.

روش  PGD-HLA TYPING چه زمانی پیشنهاد می شود؟

 

  • فرد دهنده ی خویشاوند سازگار وجود نداشته باشد.
  • حداقل 9 تا 12 ماه قبل از پیوند مغز استخوان، زمان در نظر گرفته شود.
  • والدین در سن باروری باشند.