آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح تا19:30 شب پنج شنبه 7:30 صبح تا 15:30 ظهر

عکس ها

همایش هم اندیشیهمایش هم اندیشی با سردفترداران ازدواج استان تهران و گذری بر برنامه های ژنتیک اجتماعی   با حضور نمایندگان وزارت بهداشت در امور بیماری های ژنتیک،رئیس مرکز بهداشت شمال غرب،مدیر گروه بیماریهای واگیردار و غیر واگیر معاونت بهداشت و مدیران  دانشگاههای علوم پزشکی ایران،تهران و شهید بهشتی  در روز یکشنبه دوازدهم بهمن  در سالن همایش های رازی توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز بهداشت شمال غرب با مشارکت آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران برگزار شد.

در ابتدای  همایش دکتر احمدنیا ضمن عرض خیر مقدم ،به بیان کلیات برنامه ژنتیک  و ضرورت انجام غربالگری هنگام ازدواج پرداختند.در ادامه دکتر گل محمدی  و دکتر نجفی به ترتیب مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ها و رئیس گروه بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران توضیحات جامعی در خصوص  برنامه های جدید وزارت بهداشت در کنترل بیماری های ژنتیکی در کل کشور که  با هدف ارتقای سلامت جامعه و کاهش مرگ و میر کودکان از طریق غربالگری مطلوب هنگام ازدواج صورت می گیرد،ارائه کردند.سپس دکتر اکبری رئیس آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران به ارائه مطالب آموزشی در خصوص ژن و بیماری های ژنتیکی پرداخته  و در ادامه آقای زارعی نایب رئیس کانون سردفترداران ازدواج،چالش های موجود با سردفترداران را مطرح و توصیه های کاربردی رابیان کردند .در پایان به سوالات حاضرین پاسخ داده شد