آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح تا19:30 شب پنج شنبه 7:30 صبح تا 15:30 ظهر

عکس ها

معرفی آزمایشگاه

 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران- دکتراکبری با بهره گیری از جدیدترین تکنیک ها و روش های آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک امکان بررسی انواع مختلف بیماریهای ناشی از تغییرات رخ داده در توالی ژن ها و یا ناهنجاری های کروموزومی را در اختیار دارد.

علیرغم پیچیدگی های موجود در شناسایی بیماریهای ژنتیک، این مرکزقادر است این آزمایشات را به کاملترین وجه و  در کوتاهترین زمان ممکن به انجام رساند.

این مرکز با بهره گیری از روش های نوین آزمایشگاهی برحسب درخواست پزشکان آماده راه اندازی آزمایشات جدید ژنتیکی است.

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران با بسیاری از سازمان ها و مراکز بیمه از جمله خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، بانک ها ، شرکت فولاد، شهرداری و کمیته امداد قرارداد دارد. همچنین در انجام آزمایشات ژنتیک برای بیماران معرفی شده از طرف مراکز بهزیستی و  مراکز بهداشت طبق توافقات انجام شده تسهیلات ویژه در نظر گرفته می شود.

"آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران با بسیاری از سازمان ها و مراکز بیمه ازجمله خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح، بانک ها، شرکت فولاد، شهرداری و کمیته امداد قرارداد دارد. همچنین در انجام آزمایشات ژنتیک برای بیماران معرفیشده از طرف مراکز بهزیستی و مراکز بهداشت طبق توافقات انجام شده تسهیلات ویژه در نظر گرفته میشود."