آزمایشگاه ژنتیک پزشکی تهران

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح تا19:30 شب پنج شنبه 7:30 صبح تا 15:30 ظهر

عکس ها

استخدام

علاقمندان همکاری با آزمیشگاه ژنتیک پزشکی تهران می توانند رزومه و سوابق کاری خود را به آدرس Tehranlab@gmail.com ایمیل نمایند.