لطفا سوالات ژنتیکی خود را با ذکر نام و آدرس ایمیلتان در این بخش مطرح نمایید .
متخصصان و پزشکان این مرکز در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهند داد

جديدترين سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 969
1 - میکرو سفالی ..    تعداد پاسخ 1
2 - فامیلی    تعداد پاسخ 1
3 - فامیلی    تعداد پاسخ 1
4 - ازدواج با فردی که در خانواده اش سابقه معلولیت دارند    تعداد پاسخ 1
5 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
6 - بیماری ارپی    تعداد پاسخ 1
7 - تالاسمی    تعداد پاسخ 2
8 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
9 - شارکوت ماری توث نوع یک آ    تعداد پاسخ 1
10 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
11 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
12 - آزمایش احراز ابوت بدون درخواست و دخالت دادگاه بصورت شخصی    تعداد پاسخ 2
13 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 3
14 - زردی نوزاد    تعداد پاسخ 1
15 - azmayesh jhenetik    تعداد پاسخ 1
16 - نگهداری -جفت- در فرمالین    تعداد پاسخ 1
17 - بارداری    تعداد پاسخ 1
18 - بارداری    تعداد پاسخ 1
19 - بیماری rp    تعداد پاسخ 1
20 - بازوی شیش کروموزوم    تعداد پاسخ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 
copyright 2007-2008, all right reserved | www.geneticlab.ir