لطفا سوالات ژنتیکی خود را با ذکر نام و آدرس ایمیلتان در این بخش مطرح نمایید .
متخصصان و پزشکان این مرکز در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهند داد

جديدترين سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 938
1 - ژنتیک    تعداد پاسخ 1
2 - تشخیص مشکلات ژنتیکی    تعداد پاسخ 1
3 - مینو    تعداد پاسخ 1
4 - مینور    تعداد پاسخ 1
5 - غربالگرى بارداری    تعداد پاسخ 1
6 - کلیه پلی کیستیک    تعداد پاسخ 2
7 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
8 - ازمایش ژنتیک قبل از ازدواج    تعداد پاسخ 1
9 - ژنتیک    تعداد پاسخ 1
10 - زنتیک    تعداد پاسخ 1
11 - ناشنوایی    تعداد پاسخ 1
12 - سندرم ترنر    تعداد پاسخ 1
13 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 2
14 - امگا3    تعداد پاسخ 1
15 - کروموزونی    تعداد پاسخ 1
16 - ناقل بیماری کم خونی داسی شکل    تعداد پاسخ 2
17 - علت تفاوت ظاهری افراد یک خانواده    تعداد پاسخ 1
18 - کم توان ذهنی    تعداد پاسخ 1
19 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 2
20 - ارث    تعداد پاسخ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 
copyright 2007-2008, all right reserved | www.geneticlab.ir