لطفا سوالات ژنتیکی خود را با ذکر نام و آدرس ایمیلتان در این بخش مطرح نمایید .
متخصصان و پزشکان این مرکز در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهند داد

جديدترين سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 908
1 - ازداواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
2 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
3 - tsh    تعداد پاسخ 1
4 - ازدواج فامیای    تعداد پاسخ 1
5 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
6 - بیماری گوچر    تعداد پاسخ 1
7 - تری متیل آمینوری    تعداد پاسخ 1
8 - آزواسپرمی    تعداد پاسخ 1
9 - تاثیر دارو و پریود بودن بر نتیجه ازمایش    تعداد پاسخ 1
10 - صرع و ازدواج    تعداد پاسخ 1
11 - هزینه ی آزمایش    تعداد پاسخ 1
12 - چسبیدگی مادرزادی مهره ها و دنده ها    تعداد پاسخ 1
13 - بیماری گوشه    تعداد پاسخ 1
14 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
15 - ناهنجاری جنین    تعداد پاسخ 1
16 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
17 - تالاسمی    تعداد پاسخ 1
18 - کم شنوایی    تعداد پاسخ 1
19 - درمان ژنتیک    تعداد پاسخ 1
20 - داشتن فرزندان دوقلو    تعداد پاسخ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 
copyright 2007-2008, all right reserved | www.geneticlab.ir