لطفا سوالات ژنتیکی خود را با ذکر نام و آدرس ایمیلتان در این بخش مطرح نمایید .
متخصصان و پزشکان این مرکز در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهند داد

جديدترين سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 1085
1 - انومالی نوزاد پسر    تعداد پاسخ 1
2 - ازدواج دختردایی پسرعمه    تعداد پاسخ 1
3 - با سلام مشاوره ژنتیک    تعداد پاسخ 1
4 - شک داشتن به اینکه فرزند از من یانه    تعداد پاسخ 1
5 - آزمایش امینوسنتز    تعداد پاسخ 1
6 - کلیه پلی کیستیک    تعداد پاسخ 1
7 - ناشنوائی    تعداد پاسخ 1
8 - مشاوره ژنتیک نقص لوله عصبی    تعداد پاسخ 1
9 - فاویسم    تعداد پاسخ 1
10 - ژنتیک    تعداد پاسخ 1
11 - آزمایش کروموزوم y و DNA میتوکندریایی    تعداد پاسخ 1
12 - مشاوره ژنتيک    تعداد پاسخ 4
13 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
14 - ضعیفی چشم با شماره ۱۲    تعداد پاسخ 1
15 - ژنتیک    تعداد پاسخ 1
16 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
17 - معلولیت در خانواده همسر    تعداد پاسخ 1
18 - تشخیص ابویت از جنین سقط شده زیر ۲۰هفتگی...    تعداد پاسخ 1
19 - سندرم کلاين فلتر    تعداد پاسخ 1
20 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 
copyright 2007-2008, all right reserved | www.geneticlab.ir