لطفا سوالات ژنتیکی خود را با ذکر نام و آدرس ایمیلتان در این بخش مطرح نمایید .
متخصصان و پزشکان این مرکز در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ خواهند داد

جديدترين سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 1027
1 - ازدواج فامیلی نوه خاله    تعداد پاسخ 1
2 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
3 - بیماری نورودژنراتیو    تعداد پاسخ 1
4 - ازمایش تشخیص سندرم دون قبل از بارداری وجود دارد یا نه    تعداد پاسخ 1
5 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
6 - تالاسمی    تعداد پاسخ 1
7 - مشکل ژنتیک    تعداد پاسخ 1
8 - بیماری رتینوبلاستوما    تعداد پاسخ 1
9 - ژن فرزند    تعداد پاسخ 1
10 - ازدواج    تعداد پاسخ 1
11 - کوچک شدن مخچه    تعداد پاسخ 1
12 - ازدواج فامیلی    تعداد پاسخ 1
13 - تست MLPA    تعداد پاسخ 1
14 - راهنمایی    تعداد پاسخ 1
15 - سندروم فارمان    تعداد پاسخ 1
16 - گروه خونی یکی    تعداد پاسخ 1
17 - کیستیک هیگروما    تعداد پاسخ 1
18 - عکس های رادیولوژی    تعداد پاسخ 1
19 - آزمایش    تعداد پاسخ 1
20 - تعیین جنسیت    تعداد پاسخ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 
copyright 2007-2008, all right reserved | www.geneticlab.ir